ബണ്ടിൽ – നായ്ക്കൾ പിഡിഎഫ് തയ്യൽ പാറ്റേൺ ടിമ്മി ഗിലെത് Fido ജമ്പ് Jasper ജാക്കറ്റ്

£ 6.18£ 17.42

Clear
കേരളമല്ലെന്ന്: N / വിഭാഗങ്ങൾ: , , ,

വിവരണം

ബണ്ടിൽ – Fido Jumper Timmy Gilet Jasper Jacket Small Dog Clothes

Fido Jumper Sweater Top Coat Clothing Clothes for Small Pet Dogs PDF Sewing Pattern ePattern Digital Instant Download

Sometimes your pup just wants to hang out in a cosy hoodie! Suitable for fleece fabrics and can be made with or without a hood.

ശ്രേണി പോസ്റ്റർ പ്രിന്റ് ലേക്ക് അഡോബി റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് വലുപ്പത്തിലുള്ള പേപ്പറിൽ അച്ചടിച്ച കഴിയുന്ന ഒരു fullscale copyshop പീഡിയെഫ് വരുന്നു. എതിരെ ലഭ്യമാണ് എ 4 താളുകളിൽ പിളർന്നു. പ്രത്യേക എ 4 പേജുകളും പ്രിന്റിംഗ് ശേഷം ശരിയായി ഓരോ പേജ് വിന്യസിക്കുക സഹായിക്കുന്നതിന് പേജ് നമ്പറുകളും മാർക്കറുകളുണ്ട്.

എങ്ങനെ കൃത്യമായി സ്കെയിലിൽ നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ അച്ചടിക്കാൻ കണ്ടെത്താൻ അച്ചടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക ദയവായി.

——————————————–

Timmy Gilet Jacket Coat Clothing Clothes for Small Pet Dogs PDF Sewing Pattern ePattern Digital Instant Download

Make a cosy gilet for your favourite pet! Choose to make with a collar or a hood.

Make it from any non-stretch fabric such as wool, nylon, corduroy, or quilted fabric. You could use a softer lining such as a sherpa fleece for added comfort and warmth.

ശ്രേണി പോസ്റ്റർ പ്രിന്റ് ലേക്ക് അഡോബി റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് വലുപ്പത്തിലുള്ള പേപ്പറിൽ അച്ചടിച്ച കഴിയുന്ന ഒരു fullscale copyshop പീഡിയെഫ് വരുന്നു. എതിരെ ലഭ്യമാണ് എ 4 താളുകളിൽ പിളർന്നു. പ്രത്യേക എ 4 പേജുകളും പ്രിന്റിംഗ് ശേഷം ശരിയായി ഓരോ പേജ് വിന്യസിക്കുക സഹായിക്കുന്നതിന് പേജ് നമ്പറുകളും മാർക്കറുകളുണ്ട്.

എങ്ങനെ കൃത്യമായി സ്കെയിലിൽ നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ അച്ചടിക്കാൻ കണ്ടെത്താൻ അച്ചടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക ദയവായി.

——————————————–

നായ്ക്കൾ പിഡിഎഫ് തയ്യൽ പാറ്റേൺ ജാസ്പര് ജാക്കറ്റ്

A snug and smart collared jacket for your little pooch. Make him (or her) stand out from the crowd in this tailored-look jacket.

Make it from any non-stretch fabric such as wool, nylon, corduroy, or quilted fabric. You could use a softer lining such as a sherpa fleece for added comfort and warmth. If you are using two types of fabric, you will need approx. 50cm x 50cm fabric for lining and the same again for the outer garment fabric.

ശ്രേണി പോസ്റ്റർ പ്രിന്റ് ലേക്ക് അഡോബി റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് വലുപ്പത്തിലുള്ള പേപ്പറിൽ അച്ചടിച്ച കഴിയുന്ന ഒരു fullscale copyshop പീഡിയെഫ് വരുന്നു. എതിരെ ലഭ്യമാണ് എ 4 താളുകളിൽ പിളർന്നു. പ്രത്യേക എ 4 പേജുകളും പ്രിന്റിംഗ് ശേഷം ശരിയായി ഓരോ പേജ് വിന്യസിക്കുക സഹായിക്കുന്നതിന് പേജ് നമ്പറുകളും മാർക്കറുകളുണ്ട്.

എങ്ങനെ കൃത്യമായി സ്കെയിലിൽ നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ അച്ചടിക്കാൻ കണ്ടെത്താൻ അച്ചടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക ദയവായി.

 

Additional information

Dog Sizes

SMALL (1-6), LARGE (13-18), MEDIUM (7-12), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

ഒരു പാറ്റേൺ വാങ്ങുന്നതിന് എളുപ്പമാണ്!

  • 'നിങ്ങള് വിഷമിക്കേണ്ട' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ഉൽപ്പന്നം ചേർക്കുക
  • Checkout- ൽ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക
  • ബട്ടൺ 'പേപാലുമൊത്ത് മുന്നോട്ട്പോകുക' ക്ലിക്ക്
  • നിങ്ങളുടെ പേപാൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിഥിയായി കാണാം തിരഞ്ഞെടുക്കാം
  • നിങ്ങളുടെ രീതി ഉപയോഗിച്ച് പേയ്മെന്റ് നടത്തുക
  • പൂർത്തിയാക്കി!

നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ കുറച്ചു സെക്കന്റുകൾ മാത്രമേ എടുക്കും, നിങ്ങൾ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ൽ ഓർഡർ കാണാൻ കഴിയുന്ന തൈലൊരെഷ്® വരെ മടങ്ങിവരും (നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ ചെക്കൗട്ടിൽ ഒന്ന് സൃഷ്ടിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ). നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രദേശത്ത് നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഫയലുകൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം. പേയ്മെന്റ് മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ഇമെയിൽ പിന്നാലെ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഒരു ഇമെയിൽ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.

പേപാൽ ഇൻറർനെറ്റിലൂടെ വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു സുരക്ഷിതവും രീതി ആണ്. നിങ്ങൾ തൈലൊരെഷ്® നിന്ന് വാങ്ങാൻ ഒരു പേപാൽ അംഗത്വം ആവശ്യമില്ല.

The Tailoress PDF Sewing Patterns - BUNDLE - Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

The Tailoress PDF Sewing Patterns - BUNDLE - Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

രക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കും

രക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കും

രക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കും

രക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കും

ശ്രേണി പോസ്റ്റർ പ്രിന്റ് ലേക്ക് അഡോബി റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് വലുപ്പത്തിലുള്ള പേപ്പറിൽ അച്ചടിച്ച കഴിയുന്ന ഒരു fullscale copyshop പീഡിയെഫ് വരുന്നു. എതിരെ ലഭ്യമാണ് എ 4 താളുകളിൽ പിളർന്നു. പ്രത്യേക എ 4 പേജുകളും പ്രിന്റിംഗ് ശേഷം ശരിയായി ഓരോ പേജ് വിന്യസിക്കുക സഹായിക്കുന്നതിന് പേജ് നമ്പറുകളും മാർക്കറുകളുണ്ട്.

കാണാൻ ദയവായി അച്ചടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ കൃത്യമായി സ്കെയിലിൽ നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ അച്ചടിക്കാൻ കണ്ടെത്താൻ.

Fido Jumper

PATTERN SETS

Small: Copyshop വലുപ്പം: 90cm x 38cm / എ 4 പേജുകൾ: 8 / US letter: 8

Medium: Copyshop വലുപ്പം: 114cm x 53cm / എ 4 പേജുകൾ: 15 / US ലെറ്റർ: 15

Large: Copyshop വലുപ്പം: 154cm x 68cm / എ 4 പേജുകൾ: 24 / US letter: 24


SMALL SIZES

SIZE 1: Copyshop വലുപ്പം: 64cm x 28cm / എ 4 പേജുകൾ: 6/ US ലെറ്റർ: 6

SIZE 2: Copyshop വലുപ്പം: 68cm x 28cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6

SIZE 3: Copyshop വലുപ്പം: 71cm x 32cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6

SIZE 4: Copyshop വലുപ്പം: 74cm x 34cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6

SIZE 5: Copyshop വലുപ്പം: 78cm x 35cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 8

SIZE 6: Copyshop വലുപ്പം: 83cm x 39cm / എ 4 പേജുകൾ: 8 / US ലെറ്റർ: 8

MEDIUM SIZES

SIZE 7: Copyshop വലുപ്പം: 95cm X 39cm / എ 4 പേജുകൾ: 8 / US ലെറ്റർ: 8

SIZE 8: Copyshop വലുപ്പം: 100cm x 41cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 12

SIZE 9: Copyshop വലുപ്പം: 106cm x 49cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 15

SIZE 10: Copyshop വലുപ്പം: 111cm x 46cm / എ 4 പേജുകൾ: 15 / US ലെറ്റർ: 15

SIZE 11: Copyshop വലുപ്പം: 115cm x 47cm / എ 4 പേജുകൾ: 15 / US ലെറ്റർ: 15

SIZE 12: Copyshop വലുപ്പം: 118cm x 53cm / എ 4 പേജുകൾ: 15 / US ലെറ്റർ: 15

LARGE SIZES

SIZE 13: Copyshop വലുപ്പം: 130cm x 51cm / എ 4 പേജുകൾ: 15 / US ലെറ്റർ: 18

SIZE 14: Copyshop വലുപ്പം: 137cm x 56cm / എ 4 പേജുകൾ: 15 / US ലെറ്റർ: 18

SIZE 15: Copyshop വലുപ്പം: 143cm x 56cm / എ 4 പേജുകൾ: 18 / US ലെറ്റർ: 18

SIZE 16: Copyshop വലുപ്പം: 148സെ.മീ * ൬൦ച്മ് / എ 4 പേജുകൾ: 24 / US ലെറ്റർ: 18

SIZE 17: Copyshop വലുപ്പം: 150cm x 62cm / എ 4 പേജുകൾ: 24 / US ലെറ്റർ: 24

SIZE 18: Copyshop വലുപ്പം: 158cm x 66cm / എ 4 പേജുകൾ: 24 / US ലെറ്റർ: 28


Timmy Gilet

Pattern Sets:

SMALL: Copyshop വലുപ്പം: 73cm x 39cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6

MEDIUM: Copyshop വലുപ്പം: 99cm x 51cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 12

LARGE: Copyshop വലുപ്പം: 131cmx 64cm / എ 4 പേജുകൾ: 20 / US ലെറ്റർ: 24Individual Sizes:

SMALL SIZES
SIZE 1: Copyshop വലുപ്പം: 55cm x 64cm / എ 4 പേജുകൾ: 4 / US ലെറ്റർ: 6
SIZE 2: Copyshop വലുപ്പം: 58cm x 29cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6
SIZE 3: Copyshop വലുപ്പം: 63cm x 32cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6
SIZE 4: Copyshop വലുപ്പം: 65cm 33cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6
SIZE 5: Copyshop വലുപ്പം: 69cm x 35cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6
SIZE 6: Copyshop വലുപ്പം: 71X ൩൭ച്മ് / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6

MEDIUM SIZES
SIZE 7: Copyshop വലുപ്പം: 78cm x 38cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 8
SIZE 8: Copyshop വലുപ്പം: 82cm x 41cm / എ 4 പേജുകൾ: 9 / US ലെറ്റർ: 12
SIZE 9: Copyshop വലുപ്പം: 87cm x 44cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 12
SIZE 10: Copyshop വലുപ്പം: 90cm x 45cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 12
SIZE 11: Copyshop വലുപ്പം: 95cm x 46cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 12
SIZE 12: Copyshop വലുപ്പം: 99cm x 51cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 12

LARGE SIZES
SIZE 13: Copyshop വലുപ്പം: 106cm x 51cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 15
SIZE 14: Copyshop വലുപ്പം: 110cm x 54cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 15
SIZE 15: Copyshop വലുപ്പം: 113cm x 56cm / എ 4 പേജുകൾ: 15 / US ലെറ്റർ: 15
SIZE 16: Copyshop വലുപ്പം: 118cm x 58cm / എ 4 പേജുകൾ: 15 / US ലെറ്റർ: 15
SIZE 17: Copyshop വലുപ്പം: 123സെ.മീ * ൬൦ച്മ് / എ 4 പേജുകൾ: 15 / US ലെറ്റർ: 15
SIZE 18: Copyshop വലുപ്പം: 131cm x 64cm / എ 4 പേജുകൾ: 15 / US ലെറ്റർ: 24


Jasper Jacket

Pattern Sets:

SMALL: Copyshop വലുപ്പം: 57cm X 28cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6

MEDIUM: Copyshop വലുപ്പം: 81cm x 39cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 8

LARGE: Copyshop വലുപ്പം: 108cm x 49cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 15


Individual Sizes:

SMALL SIZES

SIZE 1: Copyshop വലുപ്പം: 37cm X 24cm / എ 4 പേജുകൾ: 4 / US ലെറ്റർ: 4

SIZE 2: Copyshop വലുപ്പം: 41cm x 25cm / എ 4 പേജുകൾ: 4 / US ലെറ്റർ: 4

SIZE 3: Copyshop വലുപ്പം: 44cm x 26cm / എ 4 പേജുകൾ: 4 / US ലെറ്റർ: 4

SIZE 4: Copyshop വലുപ്പം: 48cm x 27cm / എ 4 പേജുകൾ: 4 / US ലെറ്റർ: 4

SIZE 5: Copyshop വലുപ്പം: 52cm x 28cm / എ 4 പേജുകൾ: 4 / US ലെറ്റർ: 6

SIZE 6: Copyshop വലുപ്പം: 57cm x 28cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6

MEDIUM SIZES

SIZE 7: Copyshop വലുപ്പം: 59cm x 32cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6

SIZE 8: Copyshop വലുപ്പം: 65cm x 33cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6

SIZE 9: Copyshop വലുപ്പം: 67cm x 33cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6

SIZE 10: Copyshop വലുപ്പം: 71cm x 35cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6

SIZE 11: Copyshop വലുപ്പം: 76X ൩൭ച്മ് / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 6

SIZE 12: Copyshop വലുപ്പം: 81cm x 39cm / എ 4 പേജുകൾ: 6 / US ലെറ്റർ: 8

LARGE SIZES

SIZE 13: Copyshop വലുപ്പം: 85cm x 41cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 12

SIZE 14: Copyshop വലുപ്പം: 89cm x 43cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 12

SIZE 15: Copyshop വലുപ്പം: 94cm x 43cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 12

SIZE 16: Copyshop വലുപ്പം: 100cm x 45cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 12

SIZE 17: Copyshop വലുപ്പം: 104cm 47cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 15

SIZE 18: Copyshop വലുപ്പം: 108cm x 49cm / എ 4 പേജുകൾ: 12 / US ലെറ്റർ: 15

എല്ലാ പാറ്റേൺ ഡൗൺലോഡുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു് താല്പര്യമുള്ള ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ട്യൂട്ടോറിയൽ സമീപിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയിൽ “TRANSLATE” ഏതെങ്കിലും പേജിന്റെ മുകളിൽ വലത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുത്ത്.

നായ്ക്കൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന ബെല്ല പൈജമസ്

 

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bella Pyjamas for Dogs Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bella Pyjamas for Dogs Tutorial

Without the front opening:

With the front opening:

 

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bella Pyjamas for Dogs Tutorial

എല്ലാ പാറ്റേൺ കഷണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക. Decide whether to use a HOOD and BUTTONSTAND. If you are not using the BUTTONSTAND, cut the center front to the solid line shown on the pattern piece.

Skip this step if you plan to not use the HOOD:

Lay the HOOD pieces RIGHT SIDES together. Pin and stitch around the center back seam allowance.

Use zig-zag stitch or other stretch stitch throughout this project. Also ensure to use a ballpoint jersey machine needle.

Take the HEM CUFF, fold it in half lengthways and stitch the seam allowance to form a complete loop.

If you are not adding the HOOD and are not using the BUTTONSTAND repeat this step for the NECKLINE CUFF.

Fold the SLEEVE CUFF in half along its width.

Ease onto the end of the SLEEVE. Pin ad stitch.

Repeat for all four SLEEVES.

If using the HOOD, repeat STEP 3 for the HOOD CUFF.

Match the back of the RAGLAN SLEEVE to the BACK RIGHT SIDES TOGETHER.

Pin and stitch in place.

Match the FRONT to the front side of the RAGLAN SLEEVE. Pin and stitch as before.

Repeat STEP 5-6 for the other side of the garment.

If you are using the BUTTONSTAND, fold it back once on one side, and twice on the other.

The side folded back once forms the stand for the buttons and sits underneath the other side which forms the stand for the button holes.

You may alternatively use velcro instead.

If you are not using a HOOD follow this step:

Apply the NECKLINE CUFF.

When applying the NECKLINE CUFF allow it to curve off at the center front so that it doesn’t end square.

Fold the BACK SLEEVES in half RIGHT SIDES together and stitch the seam allowance.

Take the HEM CUFF. Fold in half and align the seam allowance to that of the lower edge of the pyjama. Pin and ease it on as you go around.

If you are using the BUTTONSTAND finish the center front edge as in Step 8.

WITH HOOD:
Take the HOOD. Overlap CUFF sections onto each other.

Match center front and center back points of the HOOD to the FRONT and BACK sections. Do this by folding the garment in half and adding pins to mark the points. Repeat for the HOOD then match the pins together.

Pin and stitch in place.

The Tailoress PDF Sewing Patterns - BUNDLE - Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

The Tailoress PDF Sewing Patterns - BUNDLE - Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

The Tailoress PDF Sewing Patterns - BUNDLE - Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

The Tailoress PDF Sewing Patterns - BUNDLE - Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

രക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കും

രക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കും

രക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കും

രക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കും

അവലോകനങ്ങൾ

ഇതുവരെയും അവലോകനങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഈ ഉൽപ്പന്നം ഒരു അവലോകനം ഇടുക വേണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളിൽ ൽ മാത്രം ലോഗിൻ.നീന്തൽവസ്ത്ര

നീന്തൽവസ്ത്രം പാറ്റേണുകൾ ഞങ്ങളുടെ പരിധി കാണുക
Shares