Crow’s Foot Tack

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Crow's Foot Tack

хэрээ хөл дардаг адилхан юм зэв дардаг хадаас. шаардлагатай газар нь жижиг гурвалжин тэмдэглэгээ эхлэх. Гурвалжны зүүн доод буланд дамжуулан буруу талаас зүү гаргаж ирэх. дээд цэг дамжуулан зүүн эрхийг нь диагональ оёдлоор авах, Дараа нь зүүн доод талд дахин баруун доод буланд байгаа энэ давтан болон. гурвалжин бүрэн дүүргэсэн хүртэл энэ үйл явцыг давтана.

Shares