Servicevoorwaarden

Invoering

Site Algemene voorwaarden, een afdwingbare wettelijke overeenkomst.
As of April 27, 2018

Deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid (samen de “Voorwaarden”) van toepassing op alle gebruik van http://www.the-tailoress.com en diensten die site (samen de “Site” of “Services”). De Site is eigendom van de kleermaakster, een individu.

De eigenaars en medewerkers aan de site zal worden aangeduid als “we,”“Ons,”Of‘onze’in deze Voorwaarden. Door het gebruik van de Site of haar diensten, en / of door te klikken ergens op deze site in te stemmen met deze voorwaarden, wordt u geacht om een ​​“gebruiker” voor doeleinden van de Voorwaarden zijn. U en iedere andere gebruiker (“U” of “gebruiker” voor zover van toepassing) zijn gebonden aan deze voorwaarden. U en elke gebruiker stemt er ook mee aan de Voorwaarden door het gebruik van de Services. Als een gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden of het privacybeleid, dergelijke gebruiker geen toegang tot de site of gebruik maken van de diensten. In deze Voorwaarden, het woord “Site” omvat de site waarnaar hierboven wordt verwezen, zijn baasje(s), bijdragers, leveranciers, licentiegevers, en andere gerelateerde partijen.

Gebruiker verboden om illegaal gebruik

Gebruiker zal geen gebruik maken van, en zal niet toestaan ​​dat een persoon om, de site of diensten op een manier die een federale schendt, staat, of lokale wet, regulatie, of verordening, of storende, onrechtmatig, of illegaal doel, inclusief maar niet beperkt tot intimidatie, laster, laster, diefstal van gegevens of ongepaste verspreiding, of oneigenlijk toezicht van een persoon.

Gebruiker verklaart en garandeert dat:

  • Gebruikers zullen de Services alleen gebruiken zoals voorzien in deze Voorwaarden;
  • Gebruiker is in ieder geval 18 jaar oud en heeft alle recht, autoriteit, en de capaciteit om akkoord te gaan met deze voorwaarden;
  • Gebruikers zullen accurate, compleet, en actuele informatie aan de site en de eigenaar(s);
  • Gebruiker zal de site en de eigenaar ervan op de hoogte(s) met betrekking tot een materiële wijziging informatie gebruiker geeft, hetzij door het updaten en corrigeren van de informatie, of door het waarschuwen van de site en de eigenaar(s) via de functies van de Site of het e-mailadres hieronder.

Afwijzing van garanties

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DE SITE BIEDT DE DIENSTEN “AS IS,”MET ALLE FOUTEN. DE SITE garandeert geen ononderbroken gebruik of de bediening VAN DE SERVICES, OF dat de gegevens zullen worden doorgegeven op een wijze die TIJD IS, CORRUPTE, Storingsvrij, of beveiligde. DE SITE WIJST IN VOOR, GARANTIE, EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD, EXPLICIET, IMPLICIET, GESCHREVEN, ORAL, CONTRACTUELE, ALGEMEEN RECHT, OF WETTELIJK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIE, TAKEN, BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, Geschiktheid voor een bepaald doel, TITEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, OR die kunnen voortvloeien uit TRANSACTIE OF HANDELSGEBRUIK.

Aansprakelijkheid beperkt

DE SITE IS NIET aansprakelijk voor indirecte, SPECIAL, BIJKOMENDE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE, OF HOGE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING (ONGEACHT OF heeft ons laten weten dat een dergelijk verlies KAN VOORKOMEN) Of blootstelling aan claims van derden WEGENS enig handelen of nalaten. DE SITE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR enig handelen of nalaten VAN EEN DERDE betrokken bij de SERVICES, site biedt, OF elk besluit dat door gebruikers van de site. DE SITE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE resultaat van een dienst die door, OR product of apparaat vervaardigd door, DERDEN.

NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE Gebruiker mocht lijden om welke reden, De volledige aansprakelijkheid van DE SITE IN VERBAND MET DE SITE OF DIENSTEN, EN EXCLUSIEVE VERHAAL VAN DE ENIGE PARTIJ, IS BEPERKT TOT HET BEDRAG, EVENTUELE, WERKELIJK BETAALDE door deze aan de site-eigenaar TIJDENS DE 12 Maanden voorafgaand aan HET GEVAL gebruiker een beroep doet de schade is veroorzaakt.

De site is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het verlies, openbaring, of gebruik door derden van de informatie, ongeacht of deze verstrekking of dit gebruik is, met of zonder medeweten of toestemming van de gebruiker. De site is niet aansprakelijk voor schade die verband houden met zijn: handelen of nalaten van de gebruiker, het handelen of nalaten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot een aanbieder van telecommunicatiediensten, of gebeurtenissen of oorzaken buiten de redelijke controle van de Site. De site heeft geen verplichtingen wat, en zal geen aansprakelijkheid te hebben, derden die geen gebruiker gebonden aan deze voorwaarden. beperkingen, uitsluitingen, en disclaimers in deze voorwaarden zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, zelfs als enig verhaal niet het wezenlijke doel ervan.

Producten van derden, koppelingen, en acties

De Site kan bevatten, of aanbieden van derden producten of diensten. De site kan ook andere gebruikers of leden die met elkaar omgaan, via de site, elders online, of in persoon. Deze producten van derden en gelinkte sites hebben aparte en onafhankelijke termen van service en het privacybeleid. We hebben geen controle of verantwoordelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites, verkopers, en derden in het algemeen, ongeacht of u het eerst werden geïntroduceerd of interactie met dergelijke bedrijven, diensten, producten, en mensen die via de Site, en daarom gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk voor enige van hen. Wij doen, echter, zijn blij met elke feedback over deze sites, verkopers, andere gebruikers of leden, en derden.

Wijzigingen aan de site en de services

De eigenaars en medewerkers aan de site zal werken aan de site voor onze gebruikers te verbeteren, en om onze zakelijke belangen in de site verder te. Wij behouden ons het recht voor om toe te voegen, verandering, en verwijder functies, inhoud, en data, inclusief het recht om eventuele prijsafspraken toe te voegen of te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen zal zijn. Noch uw gebruik van de site, noch deze voorwaarden geven u geen recht, titel, of voor bescherming wettelijke rente in de site of de inhoud.

Vergoeding

Als uw activiteit of een activiteit op uw rekening creëert potentiële of feitelijke verplichting voor ons, of voor een van onze gebruikers, partners, of bijdragers, gaat u ermee akkoord te vergoeden en ons en elke gebruiker te houden, partner, bijdrager, of elk middel vrijwaren tegen alle vorderingen, kosten van verweer en oordeel, passiva, juridische kosten, schadevergoeding, verliezen, en andere uitgaven in verband met eventuele claims of acties die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Site, of een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden.

Intellectueel eigendom

Deze site en wat leveringsproblemen vormen van onze producten zijn gebouwd op het WordPress platform. Voor meer informatie over intellectuele eigendomsrechten, waaronder General Public License ("GPL") voorwaarden waaronder de WordPress software wordt in licentie, kijk hier http://wordpress.org/about/gpl/

De site geeft gebruikers een herroepelijk, niet-overdraagbare, en niet-exclusieve licentie om de site te gebruiken uitsluitend in verband met de site en de services, onder deze Voorwaarden.

Auteursrechten op alle inhoud en de werken van auteurschap opgenomen in de site zijn eigendom van de Site of haar licentiegevers. Afgezien van koppelingen die leiden naar de Site, nauwkeurig toegeschreven social media referenties, en de minimis tekstfragmenten met links terug te keren naar de site, geen tekst, afbeeldingen, video- of audio-opname, of enige andere content van de site worden gekopieerd zonder expliciete en gedetailleerde, schriftelijke toestemming van de eigenaar van de site. Gebruiker is niet anders in sublicentie geven of enige rechten of toegang tot de Site of gerelateerde diensten over te dragen aan een andere persoon.

De namen en logo's die worden gebruikt door de site, en alle andere merken, dienstmerken, en handelsnamen die in verband met de Diensten zijn eigendom van de site of haar licentiegevers en mogen niet worden gebruikt door de gebruiker zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Het gebruik van de site niet op zich geen licentie geven iedere gebruiker, toestemming, of toestemming, tenzij en dan alleen voor de uitdrukkelijk in deze Voorwaarden verleende mate.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden aan de Site.

Privacy

Alle informatie die u aan de site is onderworpen aan de site Privacybeleid, die regeert onze collectie en het gebruik van de gebruiker informatie. Gebruiker begrijpt dat door zijn of haar gebruik van de site en haar services, Gebruiker stemt in met het verzamelen en gebruiken (zoals uiteengezet in het privacybeleid) van de informatie, inbegrip van de overdracht van deze informatie aan de Verenigde Staten en / of andere landen voor opslag, verwerking en het gebruik door de Site. De Site kan bepaalde mededelingen te verstrekken om alle Gebruikers, zoals service en administratieve berichten. Deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van de Diensten en het account van een gebruiker met de Site, en gebruikers zijn niet in staat om te kiezen uit alle van hen.

gebruikersnamen, wachtwoorden, en Profielen

Als u wordt gevraagd, Gebruikers moeten een geldig e-mailadres op te geven aan de Site, op welk e-mailadres van de gebruiker berichten kan ontvangen. De gebruiker moet ook de site bij te werken als dat e-mailadres wijzigingen. De Site behoudt zich het recht voor om een ​​gebruikersaccount en / of van toegang tot de site te beëindigen als een geldig e-mail wordt gevraagd, maar wordt niet geleverd door de Gebruiker.

Als de site wordt gevraagd of kan een gebruiker een gebruikersnaam of profiel te maken, Gebruikers ermee akkoord om geen gebruikersnaam halen of enige profielinformatie dat iemand anders zou nabootsen of die tot verwarring kan leiden met een andere persoon of entiteit. De Site behoudt zich het recht voor om een ​​gebruikersaccount te annuleren of om een ​​gebruikersnaam of profielgegevens op elk moment wijzigen. evenzo, Als de site laat opmerkingen of invoer van de gebruiker, of wordt gevraagd of kan een gebruiker een avatar te maken of een foto uploaden, Gebruiker stemt ermee in elke afbeelding die een andere persoon of entiteit uitbeeldt niet te gebruiken, of die op een andere manier tot verwarring kan leiden.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de site, en gaat u ermee akkoord niet bekend te maken aan een derde partij. Wij raden u aan een wachtwoord dat is meer dan acht tekens gebruiken. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw account, of u deze bank toestemming. U stemt ermee in om ons te informeren van onbevoegd gebruik van uw account, by email to admin@the-tailoress.com. U erkent dat als u wenst om uw interacties te beschermen met de Site, Het is uw verantwoordelijkheid om een ​​veilige versleutelde verbinding te gebruiken, virtueel prive netwerk, of andere passende maatregelen. eigen veiligheidsmaatregelen van de site zijn redelijk in termen van hun niveau van bescherming, maar zijn niet handig als de interacties van u of een andere gebruiker met de site zijn niet veilig of privé.

geschillen

Wij zijn gevestigd in Engeland en u de overeenkomst om onze site te gebruiken. Deze voorwaarden en alle zaken die voortvloeien uit uw gebruik van de site worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland, zonder rekening te houden keuze van de wetten regels van een rechtsgebied. De federale rechtbanken en gerechtshoven van staat deze geografische jurisdictie over geschillen die op ons kantoor locatie in het Engeland hebben zal zijn de enige toegestane locaties voor alle geschillen die voortkomen uit of in verband met deze Voorwaarden of de Site en de Dienst.

Algemeen

deze Voorwaarden, met inbegrip van de opgenomen Privacy Policy, vervangen alle mondelinge of schriftelijke communicatie en afspraken tussen gebruiker en de site.

Elke oorzaak van de actie Gebruiker kan hebben met betrekking tot de site of de diensten moeten binnen één (1) jaar nadat de claim of actie ontstaat.

Beide partijen afzien van het recht op een juryrechtspraak in een geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, de site, of de Diensten.

Als om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank oordeelt dat een aspect van de Voorwaarden niet uitvoerbaar is, de Voorwaarden zal worden afgedwongen voor zover maximaal toelaatbare, uitvoering te geven aan de intentie van de Voorwaarden, en de rest van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

Gebruiker kan zijn of haar rechten niet toewijzen of delegeren van zijn of haar verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Voorwaarden of anderszins met betrekking tot de site of zijn diensten.

Er mag geen begunstigde derden in het kader van deze Voorwaarden, behalve voor filialen van de Site, leveranciers, en licentiegevers, of zoals vereist door de wet.

Het gebruik van de site en haar services is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die het effect niet alle regels van deze voorwaarden, inclusief en zonder beperking deze paragraaf.

Het falen van de site uit te oefenen of af te dwingen enig recht of bepaling van deze voorwaarden afstand doet van dat recht of die bepaling.

Voorwaarden Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, please address them to admin@the-tailoress.com.

Laatst bijgewerkt

Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op april 27, 2018