Foot Tack në anët e syve

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Crow's Foot Tack

tack këmbë se të këndojë është e ngjashme me Arrowhead tack. Filloni duke shënuar një trekëndësh të vogël në vendin e duhur. Sillni gjilpërë up nga anën e gabuar me këndin e poshtëm të majtë të trekëndëshit. Merrni një syth diagonale nga djathta në të majtë përmes pikës lartë, pastaj të përsëritur këtë në këndin e poshtëm të djathtë dhe përsëri në të majtë e poshtme. Përsëriteni këtë proces deri trekëndësh është e mbushur plotësisht në.