కట్ట – Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

£ 6.18£ 17.42

Clear

వివరణ

కట్ట – Fido Jumper Timmy Gilet Jasper Jacket Small Dog Clothes

Fido Jumper Sweater Top Coat Clothing Clothes for Small Pet Dogs PDF Sewing Pattern ePattern Digital Instant Download

Sometimes your pup just wants to hang out in a cosy hoodie! Suitable for fleece fabrics and can be made with or without a hood.

సరళి పోస్టర్ ముద్రణ Adobe Reader ని ఉపయోగించి ఏ పరిమాణం కాగితంపై ముద్రించిన చేయవచ్చు ఒక fullscale copyshop PDF పత్రం వస్తుంది. కూడా అందుబాటులో A4 పేజీలు పై విరిగిన అప్. ప్రత్యేక A4 పేజీలు మీరు ముద్రణ తరువాత సరిగ్గా ప్రతి పేజీ align సహాయం పేజీ నంబర్లు మరియు గుర్తులు.

Please view the Printing Instructions to find out how to accurately print your pattern to scale.

——————————————–

Timmy Gilet Jacket Coat Clothing Clothes for Small Pet Dogs PDF Sewing Pattern ePattern Digital Instant Download

Make a cosy gilet for your favourite pet! Choose to make with a collar or a hood.

Make it from any non-stretch fabric such as wool, nylon, corduroy, or quilted fabric. You could use a softer lining such as a sherpa fleece for added comfort and warmth.

సరళి పోస్టర్ ముద్రణ Adobe Reader ని ఉపయోగించి ఏ పరిమాణం కాగితంపై ముద్రించిన చేయవచ్చు ఒక fullscale copyshop PDF పత్రం వస్తుంది. కూడా అందుబాటులో A4 పేజీలు పై విరిగిన అప్. ప్రత్యేక A4 పేజీలు మీరు ముద్రణ తరువాత సరిగ్గా ప్రతి పేజీ align సహాయం పేజీ నంబర్లు మరియు గుర్తులు.

Please view the Printing Instructions to find out how to accurately print your pattern to scale.

——————————————–

డాగ్స్ PDF కుట్టు సరళి జాస్పర్ జాకెట్

A snug and smart collared jacket for your little pooch. Make him (or her) stand out from the crowd in this tailored-look jacket.

Make it from any non-stretch fabric such as wool, nylon, corduroy, or quilted fabric. You could use a softer lining such as a sherpa fleece for added comfort and warmth. If you are using two types of fabric, you will need approx. 50cm x 50cm fabric for lining and the same again for the outer garment fabric.

సరళి పోస్టర్ ముద్రణ Adobe Reader ని ఉపయోగించి ఏ పరిమాణం కాగితంపై ముద్రించిన చేయవచ్చు ఒక fullscale copyshop PDF పత్రం వస్తుంది. కూడా అందుబాటులో A4 పేజీలు పై విరిగిన అప్. ప్రత్యేక A4 పేజీలు మీరు ముద్రణ తరువాత సరిగ్గా ప్రతి పేజీ align సహాయం పేజీ నంబర్లు మరియు గుర్తులు.

Please view the Printing Instructions to find out how to accurately print your pattern to scale.

 

Additional information

Dog Sizes

SMALL (1-6), LARGE (13-18), MEDIUM (7-12), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Purchasing a pattern is easy!

  • Add the product to your cart by clicking the ‘ADD TO CART’ button
  • Enter your details in the Checkout
  • Click the ‘PROCEED TO PAYPAL’ button
  • Login to your Paypal account or choose to checkout as a guest
  • Make the payment using your preferred method
  • DONE!

Once your payment is complete, which normally takes only a few seconds, you will be redirected back to The Tailoress® where you can view your order in My Account (if you already had one or chose to create one at checkout). From your account area you can also download your files. Upon payment you will also receive an email notification to let you know your order details shortly followed by another email containing your download link.

Paypal is a safe and secure method of purchasing over the internet. You do not need a Paypal account to purchase from The Tailoress®.

The Tailoress PDF Sewing Patterns - BUNDLE - Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

The Tailoress PDF Sewing Patterns - BUNDLE - Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

సరళి పోస్టర్ ముద్రణ Adobe Reader ని ఉపయోగించి ఏ పరిమాణం కాగితంపై ముద్రించిన చేయవచ్చు ఒక fullscale copyshop PDF పత్రం వస్తుంది. కూడా అందుబాటులో A4 పేజీలు పై విరిగిన అప్. ప్రత్యేక A4 పేజీలు మీరు ముద్రణ తరువాత సరిగ్గా ప్రతి పేజీ align సహాయం పేజీ నంబర్లు మరియు గుర్తులు.

వీక్షించడానికి దయచేసి ప్రింటింగ్ సూచనలు ఎలా ఖచ్చితంగా స్కేల్ మీ నమూనా ప్రింట్ కనుగొనేందుకు.

Fido Jumper

PATTERN SETS

Small: Copyshop పరిమాణం: 90cm x 38cm / A4 పేజీలు: 8

Medium: Copyshop పరిమాణం: 114cm x 53cm / A4 పేజీలు: 15

Large: Copyshop పరిమాణం: 154cm x 68cm / A4 పేజీలు: 24


SMALL SIZES

SIZE 1: Copyshop పరిమాణం: 64cm x 28cm / A4 పేజీలు: 6/ US Letter: 6

SIZE 2: Copyshop పరిమాణం: 68cm x 28cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6

SIZE 3: Copyshop పరిమాణం: 71cm x 32cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6

SIZE 4: Copyshop పరిమాణం: 74cm x 34cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6

SIZE 5: Copyshop పరిమాణం: 78cm x 35cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 8

SIZE 6: Copyshop పరిమాణం: 83cm x 39cm / A4 పేజీలు: 8 / US Letter: 8

MEDIUM SIZES

SIZE 7: Copyshop పరిమాణం: 95cm X 39cm / A4 పేజీలు: 8 / US Letter: 8

SIZE 8: Copyshop పరిమాణం: 100cm x 41cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 12

SIZE 9: Copyshop పరిమాణం: 106cm x 49cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 15

SIZE 10: Copyshop పరిమాణం: 111cm x 46cm / A4 పేజీలు: 15 / US Letter: 15

SIZE 11: Copyshop పరిమాణం: 115cm x 47cm / A4 పేజీలు: 15 / US Letter: 15

SIZE 12: Copyshop పరిమాణం: 118cm x 53cm / A4 పేజీలు: 15 / US Letter: 15

LARGE SIZES

SIZE 13: Copyshop పరిమాణం: 130cm x 51cm / A4 పేజీలు: 15 / US Letter: 18

SIZE 14: Copyshop పరిమాణం: 137cm x 56cm / A4 పేజీలు: 15 / US Letter: 18

SIZE 15: Copyshop పరిమాణం: 143cm x 56cm / A4 పేజీలు: 18 / US Letter: 18

SIZE 16: Copyshop పరిమాణం: 148cm x 60cm / A4 పేజీలు: 24 / US Letter: 18

SIZE 17: Copyshop పరిమాణం: 150cm x 62cm / A4 పేజీలు: 24 / US Letter: 24

SIZE 18: Copyshop పరిమాణం: 158cm x 66cm / A4 పేజీలు: 24 / US Letter: 28


Timmy Gilet

Pattern Sets:

SMALL: Copyshop పరిమాణం: 73cm x 39cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6

MEDIUM: Copyshop పరిమాణం: 99cm x 51cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 12

LARGE: Copyshop పరిమాణం: 131cmx 64cm / A4 పేజీలు: 20 / US Letter: 24Individual Sizes:

SMALL SIZES
SIZE 1: Copyshop పరిమాణం: 55cm x 64cm / A4 పేజీలు: 4 / US Letter: 6
SIZE 2: Copyshop పరిమాణం: 58cm x 29cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6
SIZE 3: Copyshop పరిమాణం: 63cm x 32cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6
SIZE 4: Copyshop పరిమాణం: 65cm 33cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6
SIZE 5: Copyshop పరిమాణం: 69cm x 35cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6
SIZE 6: Copyshop పరిమాణం: 71cm x 37cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6

MEDIUM SIZES
SIZE 7: Copyshop పరిమాణం: 78cm x 38cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 8
SIZE 8: Copyshop పరిమాణం: 82cm x 41cm / A4 పేజీలు: 9 / US Letter: 12
SIZE 9: Copyshop పరిమాణం: 87cm x 44cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 12
SIZE 10: Copyshop పరిమాణం: 90cm x 45cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 12
SIZE 11: Copyshop పరిమాణం: 95cm x 46cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 12
SIZE 12: Copyshop పరిమాణం: 99cm x 51cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 12

LARGE SIZES
SIZE 13: Copyshop పరిమాణం: 106cm x 51cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 15
SIZE 14: Copyshop పరిమాణం: 110cm x 54cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 15
SIZE 15: Copyshop పరిమాణం: 113cm x 56cm / A4 పేజీలు: 15 / US Letter: 15
SIZE 16: Copyshop పరిమాణం: 118cm x 58cm / A4 పేజీలు: 15 / US Letter: 15
SIZE 17: Copyshop పరిమాణం: 123cm x 60cm / A4 పేజీలు: 15 / US Letter: 15
SIZE 18: Copyshop పరిమాణం: 131cm x 64cm / A4 పేజీలు: 15 / US Letter: 24


Jasper Jacket

Pattern Sets:

SMALL: Copyshop పరిమాణం: 57cm X 28cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6

MEDIUM: Copyshop పరిమాణం: 81cm x 39cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 8

LARGE: Copyshop పరిమాణం: 108cm x 49cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 15


Individual Sizes:

SMALL SIZES

SIZE 1: Copyshop పరిమాణం: 37cm X 24cm / A4 పేజీలు: 4 / US Letter: 4

SIZE 2: Copyshop పరిమాణం: 41cm x 25cm / A4 పేజీలు: 4 / US Letter: 4

SIZE 3: Copyshop పరిమాణం: 44cm x 26cm / A4 పేజీలు: 4 / US Letter: 4

SIZE 4: Copyshop పరిమాణం: 48cm x 27cm / A4 పేజీలు: 4 / US Letter: 4

SIZE 5: Copyshop పరిమాణం: 52cm x 28cm / A4 పేజీలు: 4 / US Letter: 6

SIZE 6: Copyshop పరిమాణం: 57cm x 28cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6

MEDIUM SIZES

SIZE 7: Copyshop పరిమాణం: 59cm x 32cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6

SIZE 8: Copyshop పరిమాణం: 65cm x 33cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6

SIZE 9: Copyshop పరిమాణం: 67cm x 33cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6

SIZE 10: Copyshop పరిమాణం: 71cm x 35cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6

SIZE 11: Copyshop పరిమాణం: 76cm x 37cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 6

SIZE 12: Copyshop పరిమాణం: 81cm x 39cm / A4 పేజీలు: 6 / US Letter: 8

LARGE SIZES

SIZE 13: Copyshop పరిమాణం: 85cm x 41cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 12

SIZE 14: Copyshop పరిమాణం: 89cm x 43cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 12

SIZE 15: Copyshop పరిమాణం: 94cm x 43cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 12

SIZE 16: Copyshop పరిమాణం: 100cm x 45cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 12

SIZE 17: Copyshop పరిమాణం: 104cm 47cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 15

SIZE 18: Copyshop పరిమాణం: 108cm x 49cm / A4 పేజీలు: 12 / US Letter: 15

దయచేసి అన్ని నమూనా డౌన్లోడ్లు ఆంగ్లంలో ఉన్నాయి గమనించండి, అయితే మీరు క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీ ప్రాధాన్య భాష ఎంచుకోవడం ద్వారా మీ ఎంపిక భాషలో ఇక్కడ ట్యుటోరియల్ చూడవచ్చు “TRANSLATE” ఏ పేజీ యొక్క కుడి ఎగువ మరియు డ్రాప్ డౌన్ మెను నుండి మీ ప్రాధాన్య భాష ఎంచుకోవడం.

Bella Pyjamas for Dogs Tutorial
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bella Pyjamas for Dogs Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bella Pyjamas for Dogs Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bella Pyjamas for Dogs Tutorial

Cut out all the pattern pieces. Decide whether to use a HOOD and BUTTONSTAND. If you are not using the BUTTONSTAND, cut the center front to the solid line shown on the pattern piece.

Skip this step if you plan to not use the HOOD:

Lay the HOOD pieces RIGHT SIDES together. Pin and stitch around the center back seam allowance.

Use zig-zag stitch or other stretch stitch throughout this project. Also ensure to use a ballpoint jersey machine needle.

Take the HEM CUFF, fold it in half lengthways and stitch the seam allowance to form a complete loop.

If you are not adding the HOOD and are not using the BUTTONSTAND repeat this step for the NECKLINE CUFF.

Fold the SLEEVE CUFF in half along its width.

Ease onto the end of the SLEEVE. Pin ad stitch.

Repeat for all four SLEEVES.

If using the HOOD, repeat STEP 3 for the HOOD CUFF.

Match the back of the RAGLAN SLEEVE to the BACK RIGHT SIDES TOGETHER.

Pin and stitch in place.

Match the FRONT to the front side of the RAGLAN SLEEVE. Pin and stitch as before.

Repeat STEP 5-6 for the other side of the garment.

If you are using the BUTTONSTAND, fold it back once on one side, and twice on the other.

The side folded back once forms the stand for the buttons and sits underneath the other side which forms the stand for the button holes.

You may alternatively use velcro instead.

If you are not using a HOOD follow this step:

Apply the NECKLINE CUFF.

When applying the NECKLINE CUFF allow it to curve off at the center front so that it doesn’t end square.

Fold the BACK SLEEVES in half RIGHT SIDES together and stitch the seam allowance.

Take the HEM CUFF. Fold in half and align the seam allowance to that of the lower edge of the pyjama. Pin and ease it on as you go around.

If you are using the BUTTONSTAND finish the center front edge as in Step 8.

WITH HOOD:
Take the HOOD. Overlap CUFF sections onto each other.

Match center front and center back points of the HOOD to the FRONT and BACK sections. Do this by folding the garment in half and adding pins to mark the points. Repeat for the HOOD then match the pins together.

Pin and stitch in place.

The Tailoress PDF Sewing Patterns - BUNDLE - Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

The Tailoress PDF Sewing Patterns - BUNDLE - Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

The Tailoress PDF Sewing Patterns - BUNDLE - Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

The Tailoress PDF Sewing Patterns - BUNDLE - Timmy Gilet Fido Jumper Jasper Jacket for Dogs PDF Sewing Pattern

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

సమీక్షలు

ఇప్పటివరకు ఏ సమీక్షలు లేవు ఉన్నాయి.

మాత్రమే ఈ ఉత్పత్తి కొనుగోలు చేసిన ఒక సమీక్ష వదిలివేయవచ్చు వినియోగదారులు లాగిన్.ఈత దుస్తుల

View our range of swimsuit patterns