آموزش Gerda Kimono

  گام 1: لطفا دستورالعمل های چاپ به عنوان خوانده شده! جیب های Welt را روی قطعات FRONT ایجاد کنید. Follow the welt pocket

ادامه مطلب
در حال نمایش 2 از 2 نوشته ها