دسته بندی: زودرس کودک

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Lyra Romper Pyjama Tutorial

شلیاق رولباسی بچگانه پیژامه آموزش

Lyra Romper Pyjama Tutorial Images are available in the pattern download. گام 1 1.5کمک هزینه سانتی متر درز شامل برش تمام قطعات الگو. دراز بکش و جبهه حق طرف با هم با پشت. پین و کوک در درز شانه. پایان کمک هزینه درز با استفاده از کوک زیگزاگ یا کوک overlocking. تر و تمیز کمک هزینه درز. Use […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jessica Knot Hat Tutorial

جسیکا گره کلاه آموزش

تصاویر در دانلود الگوی در دسترس هستند. گام 1 با دو گره قطعه کلاه مناسب طرف با هم, پین در سراسر کمک هزینه درز, ترک لبه پایین تر باز. سنجاق ,کوک و تر و تمیز کمک هزینه درز. گام 2 برش 2 از قطعات الگوی کلاه برای کلاه داخلی. با حق طرف با هم, fold the […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jessica Hood Hat Tutorial

جسیکا هود کلاه آموزش

تصاویر در دانلود الگوی در دسترس هستند. گام 1 آغاز شده توسط برش از قطعات الگو. با حق طرف با هم, برابر دارت. سنجاق, کوک و تر و تمیز کمک هزینه درز از نیزه. گام 2 با دو قطعه کلاه مناسب طرف با هم, پین در سراسر کمک هزینه درز, ترک لبه پایین تر باز. سنجاق ,کوک […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jessica Beanie Hat Tutorial

جسیکا کلاه آموزش

تصاویر در دانلود الگوی در دسترس هستند. گام 1 آغاز شده توسط برش از قطعات الگو. با حق طرف با هم, برابر دارت. سنجاق, کوک و تر و تمیز کمک هزینه درز از نیزه. گام 2 با دو قطعه کلاه مناسب طرف با هم, پین در سراسر کمک هزینه درز, ترک لبه پایین تر باز. سنجاق ,کوک […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Molly Romper Tutorial

شکستن مالی آموزش

تصاویر در نسخه دانلود در دسترس هستند. بخش 1 توجه داشته باشید: اگر شما به چاپ الگوی تقسیم بر روی صفحات A4, اولین صفحات ترتیب و به هم بچسبند به شما اطمینان قطعات صحیح را با هم مطابقت. دراز بکش و قطعات را راست با هم. پین و کوک مرکز تماس درز. تر و تمیز و پایان کمک هزینه درز. […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Nellie Romper Tutorial

نلی رولباسی بچگانه آموزش

Images are available in the downloaded version Step 1 چاپ قطعه الگوی, اطمینان به چوب صفحات با هم قبل از اقدام به قطع هر یک از قطعات را. آغاز شده توسط برش از قطعات. گام 2 جلو دراز بکش 1 راست همراه با BACK. سنجاق, کوک و تر و تمیز کمک هزینه سمت درز. Finish using zig-zag […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jessica Preemie Romper Tutorial

جسیکا Preemie رولباسی بچگانه آموزش

گام 1 توجه داشته باشید: اگر شما به چاپ الگوی تقسیم بر روی صفحات A4, اولین صفحات ترتیب و به هم بچسبند به شما اطمینان قطعات صحیح را با هم مطابقت. انتخاب برای کاهش هر یک مجموعه ای از قطعات هود یا دو (به یک پوشش). دراز بکش و دو قطعه HOOD RIGHT طرف با هم. Pin and stitch the center […]

ادامه مطلب