دسته بندی: گربه

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Penny Sweater for Sphynx Tutorial

ژاکت پنی برای آموزش اسفنکس

Penny Sweater for Sphynx Tutorial Images are available in the pattern download. گام 1 READ THE PRINTING INSTRUCTIONS BEFORE PRINTING WWW.THE-TAILORESS.COM/PRINTING-INSTRUCTIONS 1.5cm seam allowance included Cut out all the pattern pieces. ریختن (فولد) آستین کاف در نیمی از طول عرض آن. لبه های خام CUFF تا شده را با SLEEVE مطابقت دهید. سهولت (stretch the CUFF […]

ادامه مطلب

آموزش لباس خواب کلئوپاترا برای Sphynx

Cleopatra Pyjama Tutorial for Sphynx Images are available in the pattern download. گام 1 READ THE PRINTING INSTRUCTIONS BEFORE PRINTING WWW.THE-TAILORESS.COM/PRINTING-INSTRUCTIONS 1.5cm seam allowance included. مطمئن شوید که طول ستون فقرات گربه ها را اندازه بگیرید زیرا بین اندازه گیری ایستاده و نشسته تفاوت زیادی وجود دارد. You may need to add an inch to […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Aziza Dressing Gown for Sphynx

لباس مجلسی آزیزا برای اسفنکس

Aziza Dressing Gown for Sphynx Images are available in the pattern download. گام 1 READ THE PRINTING INSTRUCTIONS BEFORE PRINTING WWW.THE-TAILORESS.COM/PRINTING-INSTRUCTIONS 1.5cm seam allowance included Suitable for fleece/jersey/towelling fabric Turn the SLEEVE cuff back 1.5cm to the RIGHT SIDE, سپس دوباره آن را 3 سانتی متر بریزید. Top stitch close to the edge on the […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Kylo Tee Tutorial

آموزش Kylo Tee

Kylo Tee Tutorial Images are available in the pattern download. گام 1 برش از تمام قطعات الگو. The CUFFS will sew better if made from jersey. Fold the LEG CUFFS in half lengthways. Match the raw edges of one with those of FRONT 1, راست هم. پین و کوک در محل. Repeat for […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Amir Tee & Jumper Tutorial

امیر تی & آموزش بلوز

امیر تی & Jumper Tutorial Images are available in the pattern download. گام 1 READ THE PRINTING INSTRUCTIONS BEFORE PRINTING WWW.THE-TAILORESS.COM/PRINTING-INSTRUCTIONS 1.5cm seam allowance included Cut out all the pattern pieces. دراز بکش و جبهه حق طرف با هم با پشت همراه درز شانه. پین و کوک در محل. Use zig-zag stitch or other stretch […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Kamilah Sweater Tutorial

Kamilah پلوور آموزش

Kamilah پلوور آموزش تصاویر در دانلود الگوی در دسترس هستند. گام 1 برش از تمام قطعات الگو. دراز بکش و جبهه حق طرف با هم با پشت همراه درز شانه. پین و کوک در محل. اطمینان به استفاده از یک سوزن دستگاه خود کار نیوجرسی. گام 2 ریختن (فولد) آستین کاف در نیمی از طول عرض آن. […]

ادامه مطلب