دسته بندی: گربه

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Kamilah Sweater Tutorial

Kamilah پلوور آموزش

Kamilah پلوور آموزش تصاویر در دانلود الگوی در دسترس هستند. گام 1 برش از تمام قطعات الگو. دراز بکش و جبهه حق طرف با هم با پشت همراه درز شانه. پین و کوک در محل. اطمینان به استفاده از یک سوزن دستگاه خود کار نیوجرسی. گام 2 ریختن (فولد) آستین کاف در نیمی از طول عرض آن. […]

ادامه مطلب