دسته بندی: لباس تطبیقی

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Kendall Bodysuit Tutorial

کندال از bodysuit آموزش

کندال از bodysuit آموزش تصاویر در دانلود الگوی در دسترس هستند. گام 1 چاپ قطعه الگوی, اطمینان به چوب صفحات با هم قبل از اقدام به قطع هر یک از قطعات را. آغاز شده توسط برش از قطعات. استفاده از زیگ زاگ کوک در سراسر این پروژه و یا یکی دیگر از کوک کشش.   گام 2 دراز بکش جلو اصلی و […]

ادامه مطلب