دسته بندی: لباس

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Princess Elsa Frozen Dress Tutorial

شاهزاده خانم السا منجمد لباس آموزش

تصاویر در دانلود الگوی در دسترس هستند. گام 1 آغاز شده توسط تخمگذار پشت 2 راست هم با دامن پشت در امتداد کمر. سنجاق, کوک, تر و تمیز و پایان با استفاده از یک overlocker یا زیگ زاگ کوک کمک هزینه درز. استفاده از کوک زیگزاگ یا دیگر کوک کشش در سراسر این پروژه. Also ensure to use a ballpoint jersey […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jedi Cloak Tutorial

جدی ضد آب آموزش

گام 1 برش از تمام قطعات الگو. ذخیره کردن آستین مواجهه با طرف راست همراه با آستین. پین و کوک. درجه کمک هزینه درز. گام 2 روشن کردن رو به جلو به در طرف اشتباه. پین و کوک HEM تا لبه جلو رو. کلیپ و درجه کمک هزینه درز. گام […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bunny Rabbit Costume Playsuit Pyjama Tutorial

اسم حیوان دست اموز خرگوش لباس Playsuit پیژامه آموزش

گام 1 برش از تمام قطعات مارک هر علامت تعادل با استفاده از حمالت خیاطی. استفاده از یک سوزن دستگاه خود کار دوخت در یک کوک اندازه متوسط. گام 2 گرفتن جلو و شانه درز و پین و کوک, اصلاح کمک هزینه درز سپس overlock یا زیگ زاگ درز. From now on this will be referred to […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Lamb Playsuit Costume Pyjama Tutorial

بره Playsuit صحنه و لباس پیژامه آموزش

گام 1 برش از تمام قطعات مارک هر علامت تعادل با استفاده از حمالت خیاطی. استفاده از یک سوزن دستگاه خود کار دوخت در یک کوک اندازه متوسط. گام 2 گرفتن جلو و شانه درز و پین و کوک, اصلاح کمک هزینه درز سپس overlock یا زیگ زاگ درز. From now on this will be referred to […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Chick Playsuit Costume Pyjama Tutorial

جوجه Playsuit صحنه و لباس پیژامه آموزش

  گام 1 برش از تمام قطعات مارک هر علامت تعادل با استفاده از حمالت خیاطی. استفاده از یک سوزن دستگاه خود کار دوخت در یک کوک اندازه متوسط. گام 2 گرفتن جلو و شانه درز و پین و کوک, اصلاح کمک هزینه درز سپس overlock یا زیگ زاگ درز. From now on this will be referred […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - KITTEN - Playsuit Costume Pyjama Tutorial

بچه گربه – Playsuit صحنه و لباس پیژامه آموزش

  گام 1 برش از تمام قطعات مارک هر علامت تعادل با استفاده از حمالت خیاطی. استفاده از یک سوزن دستگاه خود کار دوخت در یک کوک اندازه متوسط. گام 2 گرفتن جلو و شانه درز و پین و کوک, اصلاح کمک هزینه درز سپس overlock یا زیگ زاگ درز. From now on this will be referred […]

ادامه مطلب