دسته بندی: تجهیزات جانبی

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Adaptation for Dog Harness / Lead Tutorial

سازگاری در سگ مهار / آموزش سرب

گام 1 در پوشاک, علامت قرار دادن شکاف. این هم درازا می شود در مرکز تماس و یا به موازات خط گردن. مطمئن شوید برای بررسی قرار دادن خود را مستقیما و سطح است. اگر شما در حال ایجاد انطباق برای مهار, قرار دادن مهار در سگ خود را, پس از آن لباس به تغییر داشته باشد […]

ادامه مطلب