دسته بندی: [جدید]

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Rascal Jacket Tutorial

حقه بازی آموزش ژاکت

  گام 1 برش از تمام قطعات الگو. ذخیره کردن دو قطعه طوقه RIGHT طرف با هم. پین و کوک کمک هزینه درز ترک درز خط گردن باز. کلیپ و تر و تمیز کمک هزینه درز. به نوبه خود حق طرف OUT و مطبوعات. کوک بالا در سراسر نزدیک به لبه. گام 2 Fold the PLEAT sections towards […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Timmy Gilet for Dogs Tutorial

و Timmy GILET برای سگ آموزش

گام 1 (گزینه یقه) برش از تمام قطعات الگو. ذخیره کردن دو قطعه طوقه RIGHT طرف با هم. پین و کوک کمک هزینه درز ترک درز خط گردن باز. کلیپ و تر و تمیز کمک هزینه درز. به نوبه خود حق طرف OUT و مطبوعات. کوک بالا در سراسر نزدیک به لبه. گام 1 (گزینه باشلق دار) ذخیره کردن […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jasper Jacket for Dogs Tutorial

ژاکت جاسپر برای سگ آموزش

گام 1 برش از تمام قطعات الگو. ذخیره کردن دو قطعه طوقه RIGHT طرف با هم. پین و کوک کمک هزینه درز ترک درز خط گردن باز. کلیپ و تر و تمیز کمک هزینه درز. به نوبه خود حق طرف OUT و مطبوعات. کوک بالا در سراسر نزدیک به لبه. گام 2 ذخیره کردن دو قطعه عقب سمت راست […]

ادامه مطلب