دسته بندی: شلوار کوتاه

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Claudia Shorts Tutorial

کلودیا شلوارک آموزش

کلودیا شلوارک آموزش تصاویر در دانلود الگوی در دسترس هستند. گام 1 1.5سانتی متر مجاز درز شامل شما ممکن است مانند خط شورت برای دوام بیشتر. استفاده از دو پارچه همان و یا مش و به سادگی دو برابر تا قطعات به عنوان شما دوختن. آغاز شده توسط تخمگذار دو شورت قطعه الگوی مناسب طرف با هم. سنجاق […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Kara Shorts Tutorial

کارا شلوارک آموزش

کارا شلوارک آموزش تصاویر در دانلود الگوی در دسترس هستند. گام 1 1.5سانتی متر مجاز درز شامل شما ممکن است مانند خط شورت برای دوام بیشتر. استفاده از دو پارچه همان و یا مش و به سادگی دو برابر تا قطعات به عنوان شما دوختن. آغاز شده توسط تخمگذار دو شورت قطعه الگوی مناسب طرف با هم. سنجاق […]

ادامه مطلب