دسته بندی: دامن بلند تا پا

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Juliana Skirt Tutorial

جولیانا دامن آموزش

تصاویر در دانلود الگوی در دسترس هستند. گام 1 آغاز شده توسط تخمگذار تسمه واسط راست همراه با تسمه اصلی. اگر شما با استفاده آهن در واسط, پیوستن به آن در حال حاضر. ریختن (فولد) تسمه در نیم و پیوستن به کمک هزینه درز کوتاه. پین و کوک کمک هزینه درز. گام 2 Take your length of […]

ادامه مطلب
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tatiana Skirt Tutorial

تاتیانا دامن آموزش

گام 1 برش از تمام قطعات الگو. Cut one length of 25mm wide elastic the same length as your Waistband pattern piece. Finish the side and hem seam allowances of the Back and Front pieces using either an overlocker or zig-zag stitch. تر و تمیز در صورت لزوم. Mark side split points on Front and Back pieces. […]

ادامه مطلب