વર્ગ: એસેસરીઝ

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Adaptation for Dog Harness / Lead Tutorial

ડોગ સામંજસ્ય માટે અનુકૂલન / લીડ ટ્યુટોરીયલ

પગલું 1 કપડાના પર, સ્લોટ પ્લેસમેન્ટ માર્ક. આ ક્યાં તો પાછા કેન્દ્ર પર lengthways હોઈ શકે છે અથવા neckline માટે સમાંતર કરશે. ચેક કરવા માટે તમારા પ્લેસમેન્ટ સીધા અને સ્તર પર છે તેની ખાતરી કરો. તમે એક એકરાગ માટે અનુકૂલન બનાવવામાં આવે તો, તમારા કૂતરો પર હાર્નેસ મૂકી, પછી કપડા બદલવા માટે […]

વધુ વાંચો