વર્ગ: મેન્સવેર

The Tailoress PDF Sewing Patterns - George Flat Cap Tutorial - Concealed Tape Version

George Flat Cap TutorialConcealed Tape Version

George Flat Cap TutorialConcealed Tape Version Images are available in the pattern download. પગલું 1 1.5સે.મી. સીમ ભથ્થું બધા બહાર કટ સમાવેશ પેટર્ન ટુકડાઓ. Mark points A, B and C on the TOP and SIDE pieces using tailor’s tack, chalk or a dressmaker’s pen. You may like to use interfacing (iron […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Chris Tee Tutorial

ક્રિસ ટી ટ્યુટોરીયલ

Chris Tee Tutorial Images are available in the pattern download. પગલું 1 1.5cm seam allowance included Begin by laying the FRONT RIGHT SIDES together with the BACK. ખભા સીમ ભથ્થાં સંરેખિત. પિન, ભાતનો ટાંકો અને હમેંશા- zag સ્ટીચ અથવા overlocker ઉપયોગ સમાપ્ત. પગલું 2 Open up the FRONT and BACK sections with the RIGHT SIDES […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bruce Tee Tutorial

Bruce Tee Tutorial

Bruce Tee Tutorial Images are available in the pattern download. પગલું 1 1.5cm seam allowance included Begin by laying the FRONT RIGHT SIDES together with the BACK. ખભા સીમ ભથ્થાં સંરેખિત. પિન, ભાતનો ટાંકો અને હમેંશા- zag સ્ટીચ અથવા overlocker ઉપયોગ સમાપ્ત. પગલું 2 Open up the FRONT and BACK sections with the RIGHT SIDES […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Joey Tee Tutorial

જોય ટી ટ્યુટોરીયલ

Joey Tee Tutorial Images are available in the pattern download. પગલું 1 કોઈપણ સિલક અથવા સરળતા માર્ક્સ ચિહ્નિત બધા ટુકડાઓ કટ આઉટ. આ કપડાના તેને વાજબી ઉંચાઇ હશે તેથી તે હમેંશા- zag જોડો વાપરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે ત્યાં સીમ બનાવવામાં આવે છે. આગળનો armhole માટે સ્લીવમાં armhole સામે ધાર મૂકે, […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Alexander Tee Tutorial

Alexander Tee Tutorial

Alexander Tee Tutorial Images are available in the pattern download. પગલું 1 1.5સે.મી. સીમ ભથ્થું બધા બહાર કટ સમાવેશ પેટર્ન ટુકડાઓ. Begin by matching the seam allowances of FRONT 1 and FRONT 2 એકસાથે જમણી બાજુ. પિન અને સ્ટીચ. Finish the seam allowance either with an overlocker or zig-zag stitch. Repeat for FRONT 2 […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - George Flat Cap Tutorial

George Flat Cap Tutorial

George Flat Cap Tutorial Images are available in the pattern download. પગલું 1 5mm seam allowance included Cut out all the pattern pieces. Mark points A, B and C on the TOP and SIDE pieces using tailor’s tack, chalk or a dressmaker’s pen. You may like to use interfacing (iron on or sew in) […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Santa Cape Tutorial

Santa Cape Tutorial

પગલું 1 કટ આઉટ તમામ પેટર્ન ટુકડાઓ. Begin by cutting the INNER CAPE then trim to the dashed line to cut the CAPE TRIM. You may choose to trace off the CAPE TRIM section so you can use the INNER CAPE pattern for future use. Pin and stitch OUTER HOOD 1 pieces to the […]

વધુ વાંચો