વર્ગ: પોષાકો

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Princess Elsa Frozen Dress Tutorial

Princess Elsa Frozen Dress Tutorial

છબીઓ પેટર્ન ડાઉનલોડ ઉપલબ્ધ છે. પગલું 1 Begin by laying BACK 2 RIGHT SIDES together with BACK SKIRT along the waistline. પિન, સ્ટીચ, trim and finish using an overlocker or zig zag stitch the seam allowance. આ પ્રોજેક્ટ સમગ્ર હમેંશા- zag સ્ટીચ અથવા અન્ય ઉંચાઇ સ્ટીચ વાપરો. Also ensure to use a ballpoint jersey […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Georgia Chaps Tutorial

Georgia Chaps Tutorial

Images are available in the download version. વિભાગ 1 Begin by cutting out the pieces (including lining pieces if you require a lining). Mark the ZIP END on the FRONT of the chaps. If you are using a waterproof fabric, you will want to avoid using pins that will leave a permanent mark on the […]

વધુ વાંચો