ג'סיקה Beanie Hat הדרכה

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jessica Beanie Hat Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jessica Beanie Hat Tutorial

תמונות זמינות דפוס ההורדה.

בגין על ידי גזירה את חתיכות דפוס.

עם וימין ביחד, לקפל חצים. פִּין, לתפור וקוצץ את קצבת התפר של DART.

עם שתי חתיכות הכובע וימין ביחד, סיכת ברחבי קצבת התפר, עוזב את הקצה התחתון פתוח.

פִּין ,לתפור לקצץ בקצבאות התפר.

חזור על שלב 1 & 2 עבור חלקי שני כובע הנותרים.

מניח כובע אחד בתוך ובצד ימין האחר ביחד.

פין ולתפור את קצבאות התפר לקצה התחתון, השארה כ פער פתוח. 7ס"מ כדי לאפשר לך לפנות אל הצד הימני.

חתוך את קצבאות התפר.

הפעל ובצד ימין החוצה. השתמש ביד-תפר קטן כדי לאבטח את פתיחת 7 ס"מ.

 

מניות