Valentina Trousers Tutorial

 

STEP 1:

FOR JUMPSUITbegin by following the top tutorial.
With the TROUSER RIGHT SIDES together, quav rau hauv cov ceg nyob rau hauv ib nrab siv cov cowl leeg marker raws li siv rau qhov chaw.

Ntxiv thiab tas cov leeg nyiaj ntawm lub cowl.

 

STEP 2:

With the TROUSER still RIGHT SIDES together match the inside leg seam allowances.

pin, ntxiv thiab tas.

Rov kauj ruam 1-2 rau lwm yam trouser.

 

STEP 3:

Tig ib trouser NHAP sab tawm. Muab lwm cov trouser sab hauv thiab phim lub crotch leeg nyiaj CAI sab ua ke.

pin, ntxiv thiab tas.

 

STEP 4:

Lay WAISTBAND 1 RIGHT SIDES together with WAISTBAND 2. Sew the seam allowances up to the markers. Fold and press the WAISTBAND in half lengthways, ready to apply.

 

STEP 5:

TROUSERS (for the jumpsuit, the WAISTBAND is added to the top)
Muab cov ris CAI sab tawm.

Quav lub WAISTBAND nyob rau hauv ib nrab nrog nws kav ntev npaum.

Pin the WAISTBAND around the TROUSERS matching the centre of WAISTBAND 1 with the centre front.

plooj, finish and press the seam allowance to the inside.

 

STEP 6:

Fold the LEG CUFF in half RIGHT SIDES TOGETHER matching the shorter ends together.

pin, stitch and press open.

Fold in half around its length and press.

Match the raw edges of the LEG CUFF and the TROUSER leg RIGHT SIDES together. pin, stitch, finish and press the seam allowance toward the inside.

 

STEP 7:

Fold the TIE in half along its length RIGHT SIDES together. Place a length of string in-between. Sew across the top to secure the string to the TIE. Pin and sew the seam allowance. Carefully pull the string turning the TIE RIGHT SIDES out.

Yog hais tias koj muaj ib tug voj Turner:
Fold the TIE in half lengthways and sew the seam allowance. Tig CAI sab tawm siv ib leeg Turner.

Finish the TIE by pressing it and turning the raw ends under twice and use small stitches to secure. Ntxig rau hauv lub WAISTBAND mus ua kom tiav.

If you have a binder attachment you can use it with zig-zag stitch to create your ties.

 

FOR THE JUMPSUIT OR DRESS
Match the centre front, back and side seams of the TOP and TROUSER RIGHT SIDES together.

Pin and stitch. Finish the seam allowance.

TROUSERS
Complete by creating and inserting the tie.