შეკითხვებს ჩვეულებრივ უპასუხა ფარგლებში 24 საათი. თუ თქვენ არ მიუღიათ პასუხი გთხოვთ გადაამოწმოთ თქვენი რუკიდან ფოსტა საქაღალდე.