ប្រភេទ: គេង

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bella Pyjamas for Dogs Tutorial

គេងសម្រាប់សត្វឆ្កែគឺ Bella បានបង្រៀន

  Without the front opening: With the front opening:   ជំហានទី 1 កាត់ចេញពីបំណែកគំរូទាំងអស់. សម្រេចចិត្តថាតើត្រូវប្រើក្រណាត់និង BUTTONSTAND. ប្រសិនបើអ្នកមិនកំពុងប្រើ BUTTONSTAND នេះ, កាត់ផ្នែកខាងមុខមជ្ឈមណ្ឌលនេះដើម្បីបន្ទាត់តាន់ដែលបានបង្ហាញនៅលើដុំលំនាំ. Skip this step if you plan to not use […]

អាន​បន្ថែម