ប្រភេទ: រ៉ូប jumper

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Hooded Jumper Dress Tutorial

Hooded Jumper Dress Tutorial

ជំហានទី 1 កាត់ចេញពីបំណែកទាំងអស់សម្គាល់សញ្ញាតុល្យភាពណាមួយដោយប្រើអោយចេញស្នៀតជាងកាត់ដេររបស់. ប្រើម្ជុលម៉ាស៊ីនដេរ ballpoint នៅលើ stitch ទំហំមធ្យម. Begin by pinning and stitching the upper and lower edges of the glove pieces right sides together, and the top edges of the cuff, also right sides together. ជំហានទី 2 Trim […]

អាន​បន្ថែម
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Frane Jumper Dress Tutorial

Frane Jumper Dress Tutorial

  ជំហានទី 1 Cut out all pieces marking any balance or ease marks. This garment will have reasonable stretch to it so it is recommended to use zig-zag stitch wherever a seam is constructed. Lay the front edge of the Sleeve armhole to the Front armhole, Right Sides together. Pin and stitch the seam allowance. […]

អាន​បន្ថែម