Apr 11

uneven Bast

Uneven ການທຸບຕີທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ stitch ນີ້ສໍາລັບການເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວຫຼືຖາວອນ. If you are using this stitch for permanently

ອ່ານ​ຕື່ມ
Apr 11

Tracing ກະທູ້

ກະທູ້ຕິດຕາມ stitches ຍາວເຖິງແມ່ນວ່າການທຸບຕີຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊີ້ບອກເຂດພື້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກແບບໂຮງງານຕັດຫຍິບຫຼືການກໍ່ສ້າງ, ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ; sea​​m ສາຍ, ເຮົາ,…

ອ່ານ​ຕື່ມ
Apr 11

ຫຼຸດການທຸບຕີ

ຄວາມຜິດພາດພຽງການທຸບຕີທີ່ໃຊ້ໃນການ invisibly ຄັດຕິດຫນຶ່ງສິ້ນຂອງ fabric ກັບຄົນອື່ນ. Good for using on fabric where patterns or

ອ່ານ​ຕື່ມ
Showing 5 ຂອງ 5 posts