വിഭാഗം: സ്കേർട്സ്

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Juliana Skirt Tutorial

ജൂലിയാന പാവാട ട്യൂട്ടോറിയൽ

ചിത്രങ്ങൾ പാറ്റേൺ ഡൗൺലോഡ് ലഭ്യമാണ്. ഘട്ടം 1 Begin by laying the WAISTBAND interfacing RIGHT SIDES together with the main WAISTBAND. If you are using iron on interfacing, join it now. Fold the WAISTBAND in half and joining the shorter seam allowances. Pin and stitch the seam allowance. ഘട്ടം 2 Take your length of […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tatiana Skirt Tutorial

Tatiana പാവാട ട്യൂട്ടോറിയൽ

ഘട്ടം 1 എല്ലാ പാറ്റേൺ കഷണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക. Cut one length of 25mm wide elastic the same length as your Waistband pattern piece. Finish the side and hem seam allowances of the Back and Front pieces using either an overlocker or zig-zag stitch. ആവശ്യമെങ്കിൽ ട്രിം. Mark side split points on Front and Back pieces. […]

കൂടുതല് വായിക്കുക