Pyetjet zakonisht përgjigjen brenda 24 Pyetjet zakonisht përgjigjen brenda. Pyetjet zakonisht përgjigjen brenda.