பயிற்சி வகை: ஷார்ட்ஸ்

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Claudia Shorts Tutorial

Claudia Shorts Tutorial

Claudia Shorts Tutorial [printfriendly] படங்களை முறை பதிவிறக்கம் கிடைக்கின்றன. படி 1 1.5cm seam allowance included You may like to line the shorts for extra durability. Use double the same fabric or a mesh and simply double up the pieces as you sew. Begin by laying the two SHORTS pattern pieces RIGHT SIDES together. […]

மேலும் படிக்க
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Kara Shorts Tutorial

Kara Shorts Tutorial

Kara Shorts Tutorial [printfriendly] படங்களை முறை பதிவிறக்கம் கிடைக்கின்றன. படி 1 1.5cm seam allowance included You may like to line the shorts for extra durability. Use double the same fabric or a mesh and simply double up the pieces as you sew. Begin by laying the two SHORTS pattern pieces RIGHT SIDES together. […]

மேலும் படிக்க