สอนวิดีโอใหม่สำหรับเบลล่าชุดนอน

เหนือขึ้นไปเป็นวิดีโอสอนสำหรับผู้ที่ทำชุดนอนโดยไม่ต้องเปิดหน้า, และด้านล่างเป็นรุ่นที่มีการเปิดหน้า:

 

หุ้น