làm hư 18

Basic Blocks

Các khối cơ bản là những gì hầu hết máy cắt mô hình sử dụng để tạo ra một mô hình mới. You can adapt them into any

Đọc thêm
làm hư 12

Tạo một Cowl Neck

Cowl Neck Để điều chỉnh mô hình vạt áo cơ bản để tạo ra một cái cổ áo có mũ trùm đầu: 1. Transfer the bust dart to the

Đọc thêm
Hiển thị 6 của 6 posts