thể loại: Quần áo adaptive

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Kendall Bodysuit Tutorial

Kendall bodysuit Tutorial

Kendall bodysuit Hướng dẫn hình ảnh có sẵn trong các mẫu tải về. Bước đi 1 In mảnh mẫu, đảm bảo để dính các trang lại với nhau trước khi cố gắng cắt giảm bất kỳ các mảnh ra. Bắt đầu bằng cách cắt ra miếng. Sử dụng zig zag khâu trong suốt dự án này hay cách khác khâu căng.   Bước đi 2 Đặt TRƯỚC chính và […]

Đọc thêm