thể loại: Jumpers

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Fido Jumper Tutorial

Fido Jumper Tutorial

Bước đi 1 Cắt tất cả các mảnh mô hình. Bỏ qua bước này nếu bạn có kế hoạch không sử dụng HOOD: Ướm tấm HOOD bên phải cùng nhau. Pin và khâu xung quanh trung tâm trở lại trợ cấp đường may. Ensure to use a ballpoint jersey machine needle. Bước đi 2 Lấy cuff HEM, fold it in half lengthways and […]

Đọc thêm
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Toby Raglan Sleeve Jumper Tutorial

Toby Raglan Sleeve Jumper Tutorial

Bước đi 1 Cắt tất cả các mảnh mô hình. Bỏ qua bước này nếu bạn có kế hoạch không sử dụng HOOD: Ướm tấm HOOD bên phải cùng nhau. Pin và khâu xung quanh trung tâm trở lại trợ cấp đường may. Sử dụng khâu zig-zag hoặc khâu căng khác trong suốt dự án này. Cũng đảm bảo để sử dụng một máy kim bi jersey. Bước đi […]

Đọc thêm