thể loại: áo ngủ

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bella Pyjamas for Dogs Tutorial

Bella Pyjama Chó Hướng dẫn

  Nếu không có sự mở phía trước: Với việc mở phía trước:   Bước đi 1 Cắt tất cả các mảnh mô hình. Quyết định có nên sử dụng một HOOD và BUTTONSTAND. Nếu bạn không sử dụng các BUTTONSTAND, cắt phía trước trung tâm đến dòng rắn được hiển thị trên mảnh mẫu. Skip this step if you plan to not use […]

Đọc thêm