thể loại: Jumper Dresses

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Hooded Jumper Dress Tutorial

Đội mũ trùm đầu Jumper dress Tutorial

Bước đi 1 Cắt tất cả các phần đánh dấu bất kỳ dấu hiệu cân bằng đinh may. Sử dụng một máy kim bi may trên một kích thước khâu trung. Bắt đầu bằng cách ghim và khâu các cạnh trên và dưới của các mảnh găng tay bên phải cùng nhau, và các cạnh trên của vòng bít, bên cũng phải cùng. Bước đi 2 Trim […]

Đọc thêm
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Frane Jumper Dress Tutorial

Phanh Jumper dress Tutorial

  Bước đi 1 Cắt bỏ tất cả các phần đánh dấu bất kỳ số dư hoặc dễ dàng đánh dấu. may này sẽ phải căng hợp lý để nó vì vậy nó được khuyến khích sử dụng zig-zag khâu bất cứ nơi nào một đường may được xây dựng. Lay the front edge of the Sleeve armhole to the Front armhole, Sides phải cùng nhau. Pin và khâu trợ cấp đường may. […]

Đọc thêm