thể loại: váy

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Juliana Skirt Tutorial

Juliana Skirt Tutorial

Hình ảnh có sẵn trong các mẫu tải về. Bước đi 1 Begin by laying the WAISTBAND interfacing RIGHT SIDES together with the main WAISTBAND. Nếu bạn đang sử dụng sắt trên interfacing, join it now. Fold the WAISTBAND in half and joining the shorter seam allowances. Pin và khâu trợ cấp đường may. Bước đi 2 Take your length of […]

Đọc thêm
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tatiana Skirt Tutorial

Tatiana váy Tutorial

Bước đi 1 Cắt tất cả các mảnh mô hình. Cut one length of 25mm wide elastic the same length as your Waistband pattern piece. Finish the side and hem seam allowances of the Back and Front pieces using either an overlocker or zig-zag stitch. Trim nếu cần thiết. Mark side split points on Front and Back pieces. […]

Đọc thêm