Patterns Menswear!

 

Tôi rất vui mừng thông báo một phạm vi nhỏ của y phục nam giới sẽ sớm được phát hành! Đó luôn là điều mà tôi đã muốn mở rộng sang tuy nhiên tôi chưa bao giờ thấy thời gian (những gì với số tiền không giới hạn của ý tưởng khuôn mẫu cho womenswear và Childrenswear luôn nổi xung quanh trong đầu tôi!)

The first to be released will be an easy fitting tee featuring asymmetric panels on the front. This tee also has a raglan sleeve.

I hope this small range will be the beginning of a larger collection, which I hope will include some tailored garments too. Watch this space!

cổ phiếu