Hướng dẫn

Mỗi mô hình tải đi kèm với hướng dẫn đầy đủ để làm lên các bạn may mặc, Tuy nhiên họ chỉ có bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang tải lên tất cả các hướng dẫn may vào trang web để tất cả khách hàng của chúng tôi có thể thưởng thức mẫu hướng dẫn của họ bằng ngôn ngữ riêng của họ. Bạn cũng có thể tìm thấy các nút để mở hoặc lưu các hướng dẫn, như một file PDF hay in trực tiếp. Tất cả các hướng dẫn mẫu tải về cũng có hình ảnh đầy đủ màu sắc, một số hướng dẫn trực tuyến của chúng tôi vẫn đang chờ đợi để có những hình ảnh của họ được tải lên. Vui lòng kiểm tra lại sớm nếu bạn không tìm thấy các hướng dẫn, bạn đang tìm kiếm vì nó sẽ được tải lên ở đây một thời gian ngắn! Rất cám ơn sự kiên nhẫn của bạn.

cổ phiếu