Penny Sweater for Cats Mẫu may PDF

£8.00

thể loại:

Sự miêu tả

Penny Sweater for Cats Mẫu may PDF

Penny Sweater for Cats Mẫu may PDF

Penny Sweater có tay áo raglan và ba đường viền cổ. Bạn có thể có một vòng bít đường viền cổ cơ bản, mũ trùm đầu hoặc ấm cổ trong ba chiều dài. Có sẵn trong 50 kích thước phù hợp với hầu hết mọi kích thước và hình dạng. Tải xuống đi kèm với hai bộ mẫu, một cho vải áo và vải co giãn và một cho vải dày hơn như lông cừu.

xếp hạng của khách hàng

hướng dẫn in có thể được tìm thấy ở đây.

Tất cả các mẫu văn bản đến quy mô như đầy đủ để cho phép bạn in trên các trang có kích thước khác nhau cũng như A4 và Mỹ Letter có kích thước văn bản.

Mỗi tải đi kèm với một hướng dẫn với sơ đồ màu hoặc hình ảnh.

Một phụ cấp đường may 1.5cm được bao gồm trên tất cả các mảnh mô hình trừ khi có quy định khác.


Liên kết nhanh:Swimwear

Xem phạm vi của chúng tôi các mẫu áo tắm
cổ phiếu