Tutorial Category: Trang phục

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Princess Elsa Frozen Dress Tutorial

Princess Elsa Frozen Dress Tutorial

Hình ảnh có sẵn trong các mẫu tải về. Bước đi 1 Begin by laying BACK 2 RIGHT SIDES together with BACK SKIRT along the waistline. Ghim, khâu, trim and finish using an overlocker or zig zag stitch the seam allowance. Sử dụng khâu zig-zag hoặc khâu căng khác trong suốt dự án này. Also ensure to use a ballpoint jersey […]

Đọc thêm
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jedi Cloak Tutorial

Jedi Cloak Tutorial

Bước đi 1 Cắt tất cả các mảnh mô hình. Lay the SLEEVE FACING RIGHT SIDES together with the SLEEVE. Pin và khâu. Lớp trợ cấp đường may. Bước đi 2 Turn the FRONT facing to the WRONG SIDE. Pin and stitch the HEM up until the edge of the FRONT facing. Clip and grade the seam allowance. Bước đi […]

Đọc thêm
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bunny Rabbit Costume Playsuit Pyjama Tutorial

Bunny Rabbit Costume Playsuit Pyjama Tutorial

Bước đi 1 Cắt tất cả các phần đánh dấu bất kỳ dấu hiệu cân bằng đinh may. Sử dụng một máy kim bi may trên một kích thước khâu trung. Bước đi 2 Phù hợp với mặt trước và vai trở lại đường nối và pin và khâu, Cắt trợ cấp đường may sau đó overlock hay zig-zag đường may. From now on this will be referred to […]

Đọc thêm
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Lamb Playsuit Costume Pyjama Tutorial

Lamb Playsuit Costume Pyjama Tutorial

Bước đi 1 Cắt tất cả các phần đánh dấu bất kỳ dấu hiệu cân bằng đinh may. Sử dụng một máy kim bi may trên một kích thước khâu trung. Bước đi 2 Phù hợp với mặt trước và vai trở lại đường nối và pin và khâu, Cắt trợ cấp đường may sau đó overlock hay zig-zag đường may. From now on this will be referred to […]

Đọc thêm
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Chick Playsuit Costume Pyjama Tutorial

Chick Playsuit Costume Pyjama Tutorial

  Bước đi 1 Cắt tất cả các phần đánh dấu bất kỳ dấu hiệu cân bằng đinh may. Sử dụng một máy kim bi may trên một kích thước khâu trung. Bước đi 2 Phù hợp với mặt trước và vai trở lại đường nối và pin và khâu, Cắt trợ cấp đường may sau đó overlock hay zig-zag đường may. From now on this will be referred […]

Đọc thêm
The Tailoress PDF Sewing Patterns - KITTEN - Playsuit Costume Pyjama Tutorial

MÈO CON – Playsuit Costume Pyjama Tutorial

  Bước đi 1 Cắt tất cả các phần đánh dấu bất kỳ dấu hiệu cân bằng đinh may. Sử dụng một máy kim bi may trên một kích thước khâu trung. Bước đi 2 Phù hợp với mặt trước và vai trở lại đường nối và pin và khâu, Cắt trợ cấp đường may sau đó overlock hay zig-zag đường may. From now on this will be referred […]

Đọc thêm
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Hermia Regency Dress / Costume Tutorial

Hermia Regency dress / Costume Tutorial

Bước đi 1 Cắt tất cả các mảnh mô hình. Mark the ELASTIC CHANNEL lines on the BACK and FRONT pieces. Lay BACK and FRONT RIGHT SIDES TOGETHER. Match the ELASTIC CHANNEL lines on one side seam. Pin và khâu tại chỗ. Finish the seam using an overlocker or zig-zag stitch. Bước đi 2 Open out the garment […]

Đọc thêm
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Santa Cape Tutorial

Ở Santa Cape Tutorial

Bước đi 1 Cắt tất cả các mảnh mô hình. Begin by cutting the INNER CAPE then trim to the dashed line to cut the CAPE TRIM. You may choose to trace off the CAPE TRIM section so you can use the INNER CAPE pattern for future use. Pin and stitch OUTER HOOD 1 pieces to the […]

Đọc thêm